عنوان کارگاه آموزشی: تربیت رفتاری فرزندان، کمک به والدین در تغییر و اصلاح رفتار کودک

تربیت رفتاری فرزندان تربیت رفتاری روش‌ها، مهارت‌ها، شیوه‌ها و راهبردهایی را به والدین می‌آموزد تا در جهت بهبود رفتار کودک خود از آنها استفاده کنند. این روش‌های رفتاری در تغییر تمامی انواع مشکلات رفتاری بسیار مفید هستند. این برنامه آموزشی به والدین کمک می‌کند تا والدین بهتری بوده و در نتیجه کودکان نیز بتوانند قابلیت‌های بیشتری پیدا کنند و به سازگاری بهتری برسند.

سرفصل‌ها:

  • خطاهای والدین در تربیت فرزندان
  • بهترین شکل بازی با کودک
  • نحوه صدور دستورات و فرامین به فرزندان
  • نحوه استفاده از سیستم پاداش
  • روش‌های مناسب برای متوقف ساختن رفتارهای بد
  • تربیت رفتاری فرزندان اقتدار والدین
  • کنترل رفتار کودک در اماکن عمومی

برای اطلاعات تکمیلی و ثبت نام در کارگاه، با ما تماس بگیرید.