آمارهای ارائه شده در نظرسنجی momentum 4 در سال 2019 حاکی از آن است که زنان کمتر در سمت‌های بالای رهبری در سازمان‌ها حضور دارند اما در مباحث کارآفرینی، نسبت بنیانگذاران زن در گروه‌های سنی جوان‌تر رو به افزایش است. پاسخ‌دهندگان به این نظرسنجی اعلام كردند كه عوامل اصلی عدم پیشرفت زنان در سمت‌های ارشد سازمانی شامل «موانع شناختی ناخودآگاه از سمت مدیریت»، «کمبود اعتماد به نفس» و «تغییر مسیر شغلی به دلیل مرخصی زایمان و نگهداری از فرزندان» است.

توانمندسازی در محیط کار

توانمندسازی در محیط کار

توانمندسازی بانوان با اهداف زیر صورت می‌گیرد:

توانمندسازی بانوان

توانمندسازی بانوان

برای دریافت خدمات ویژه بانوان با ما تماس بگیرید.