کارگاه آموزشی: تک‌فرزندی (آیا داشتن تنها یک فرزند مشکل‌زا است؟)

همراه با تغییرات چشمگیر اجتماعی در جامعه، تعداد اعضای خانواده هم کاهش یافته است. اگر تا چند دهه قبل داشتن 2 یا 3 فرزند در یک خانواده امری عادی تلقی می‌شد و تک‌فرزندی رواج نداشت، هم اکنون داشتن یک فرزند مساله عادی شده است و برخی خانواده‌ها به داشتن یک فرزند بسنده می‌کنند. تعداد فرزندان یک خانواده، مهم‌ترین تفاوت بچه‌های امروز با بچه‌های نسل قبلی است.

تا 15 سال پیش خانواده‌ها حداقل دو بچه داشتند، قطعا تربیت، رفتار و برخورد این بچه ها با کودکان امروز که بیشترشان تک‌فرزند هستند؛ متفاوت است.

در این برنامه آموزشی شما والدین گرامی در رابطه با این موضوعات می‌توانید اطلاعات لازم را بدست آورید:

  • تک فرزندی ویژگی‌های ترتیب تولد فرزندی بر اساس نظریه آدلر
  • تک‌فرزندی یا چندفرزندی
  • تصورات اشتباه در مورد تک‌فرزند
  • ویژگی‌های تک‌فرزندان در مراحل مختلف تکاملی چگونه است؟
  • تک‌فرزندان در جنبه های مختلف زندگی چه ویژگی‌هایی دارند؟
  • تک‌فرزندی چه معایب و مشکلاتی می‌تواند داشته باشد؟
  • آیا تک‌فرزندها بیشتر از سایرین به اختلالات اضطرابی دچار می‌شوند؟
  •  آیا در خانواده‌های تک‌فرزند، والدین و فرزند به هم وابسته می‌شوند؟

 

 

تک فرزندی

 

 

برای اطلاعات تکمیلی و ثبت نام در کارگاه، با ما تماس بگیرید.