در تحقیقی که موسسه دلویت در سال 2019 انجام داده است؛ تنها 59% سازمان‌ها در ایجاد محیط کاری مثبت و مطلوب موفق بوده‌اند. دلیل این موضوع چیست؟ آیا این مورد تنها به متولیان منابع انسانی در سازمان‌ها ارتباط دارد یا دلایل دیگری هم دارد؟

در پاسخ به سوال بالا باید گفت با توجه به نیاز سازمان‌ها به سرمایه انسانی شایسته، واحدهای منابع انسانی نقش شریک راهبردی کسب و کار را به خود گرفته‌اند و نمی‌توان به سادگی از اهمیت و تاثیر این بخش گذشت اما عوامل دیگری بر موفقیت یا عدم تحقق برنامه‌های واحدهای سرمایه انسانی یا منابع انسانی نقش دارند. مواردی که از احتمالا از نگاه مدیران و کارشناسان این حوزه مغفول می‌ماند؛ سه عامل فرد (ابعاد روانشناختی کارکنان)، مدیر (سبک رهبری) و محیط پیرامونی است.

اما یک سوال مهم، محیط در جامعه ایران با چه ابهامات و عدم قطعیت‌هایی مواجه است؟ چالش‌های پیش روی مدیران منابع انسانی برای موفقیت در چنین فضایی کدامند؟

ما به پشتوانه دانش تخصصی و تیم حرفه‌ای و اجرای پروژه‌های بزرگ مشاوره‌ای و تحولی، این امکان را فراهم می آوریم تا مدیران و کارشناسان منابع انسانی توانمند شوند و بتوانند مدل جامعی را برای نظام‌های منابع انسانی طراحی و عملیاتی نمایند.

برای استفاده از خدمات مشاوره منابع انسانی با ما تماس بگیرید.

ارتباطات کارکنان، نیاز امروز سازمان‌ها

ارتباطات کارکنان یا Employee Relations از مهم‌ترین مسائلی که در تمام مدل‌های معتبر منابع انسانی مطرح شده و در شکل زیر نمایش داده شده است.

اما چرا این موضوع اهمیت دارد؟ ما در حال چرخش از تعادل کار-زندگی و تعلق سازمانی به سمت تجربه کارکنان و تجربه انسانی هستیم یعنی نیاز به واحدهایی داریم که به تجربه‌های کارکنان و انسان اهمیت بدهند پس مناسب‌تر است این وظیفه بر عهده متولیان منابع انسانی قرار گیرد.

شرح وظایف مختصری از این واحد در موارد 5گانه ذیل نشان داده شده است.

برای بهبود ارتباطات کارکنان با ما تماس بگیرید.

خانواده در سازمان، توجه به تعادل کار-زندگی

نقش سازمان در قبال خانواده چیست؟ شرکت‌ها و سازمان‌های ایرانی با چه اقداماتی می‌توانند باعث ایجاد تعادل کار-زندگی در مدیران و کارکنان خود شوند؟