پروژه‌هایی که توسط تیم اجرایی موسسه انجام شده است عبارتند از:

————————————————————-

reeico

شرکت Reeico

دی 1399:اجرای کارگاه6کلاه تفکر و DISC (8 ساعت)

شرکت کاشف

شرکت کاشف

آذر1399تاکنون:اجرای پروژه آسیب‌شناسی و شناسایی وضعیت موجود فرهنگ سازمانی

مدرسه اشتغال شریف

مدرسه اشتغال شریف

مرداد1399تاکنون:طراح دوره تخصصی نگرش‌محور منابع انسانی
مدرس و مشاور

هلدینگ آواکتان

(شرکت جین‌وست و بال‌کافه)، شهریور تا بهمن 1399
سمینار زندگی مشترک، پیوند احساس و عمل ویژه خانواده (3 ساعت)
کارگاه شخصیت‌شناسی ویژه واحد فناوری اطلاعات شرکت جین‌وست (35 ساعت)
کارگاه توسعه مهارت‌های مدیران ویژه مدیران و سرپرستان بالکافه (12 ساعت)
ارزیاب کانون ارزیابی و توسعه شرکت جین‌وست

مرکز نوآوری اینترنت اشیا

مدرسه IOT

شهریور تا آبان 1399:وبینار مهارت ارائه موثر و کار تیمی برای دانشکده مخابرات و شرکت رایتل (8 ساعت)

شرکت تیپاکس

شرکت تیپاکس

تابستان1399:برگزاری کارگاه DISC و Schema ویژه مدیرعامل (10 ساعت)

باشگاه مهارت و اشتغال دانشگاه صنعتی امیرکبیر

باشگاه مهارت و اشتغال دانشگاه امیرکبیر

تیر 1399:وبیناراشتغال و توسعه در سازمان‌های بزرگ (2 ساعت)

تی تک

شرکت تی‌تک

دی 1398 – اردیبهشت 1399:طراحی شناسنامه‌های شغلی و استخراج شاخص‌های عملکردی برگزاری کارگاه 6 کلاه تفکر و DISC (10 ساعت)

فلیپ نت

شرکت فیلیپ‌نت

بهمن 1398:ایونت روز زن (2 ساعت)

شرکت مبین نت

شرکت ارتباطات مبین‌نت

بهمن1398:کارگاه تیم‌سازی بر اساس شایستگی‌های مدیریتی (16 ساعت)

شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی

شرکت طراحی و مهندسی انرژی EIED

تیر 1398 – دی 1398:تدوین ارزش ها، فرهنگ سازمانی، رفتار شهروندی و اخلاق برگزاری کارگاه‌های الگوی نقش ویژه مدیران (6 ساعت) مشارکت در برگزاری جشن سالگرد تاسیس شرکت برگزاری سمینار خرد کار و زندگی ویژه بانوان (4 ساعت) برگزاری کارگاه 6 کلاه تفکر، DISC و کارگاه‌های تحلیل فیلم و کتاب‌خوانی (26 ساعت)

شرکت آبان بسپار پارسیان

شرکت آبان بسپار پارسیان

تابستان 1398:طراحی فرآیندهای منابع انسانی (جذب و استخدام) و توسعه رهبری برگزاری کارگاه DISC و MBTI (4 ساعت)