کارگاه آموزشی: چگونه به کودک نگران و ترسویم کمک کنم؟

ترس یک واکنش عاطفی، هیجانی و فیزیکی است. هر انسانی هنگام روبرو شدن با خطر واقعی، احساس امنیت خود را از دست می‌دهد و دچار ترس می‌شود. این واکنش عاطفی کاملا طبیعی است و از بدو تولد دیده می‌شود. ترس زمانی که خیلی شدید نباشد و باعث پرهیز از خطر برای کودک شود، سودمند است.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ9pZJNNQyc1MxY8vERl4PsqBtr_mWQnekv9vb--B2M9qE5elJR&s در این برنامه آموزشی شما والدین گرامی در رابطه با این موضوعات می‌توانید اطلاعات لازم را بدست آورید:

  • چه زمانی اضطراب کودک مشکل‌آفرین و غیرعادی است؟
  • ترس و اضطراب چه تفاوتی با هم دارند؟
  • نشانه‌های اضطراب در کودک چیست؟
  • علت اضطراب
  • شیوه‌هایی جهت کمک به کاهش نگرانی و اضطراب کودک
  • کودک نگران چطور فکر می‌کند؟
  • تنظیم برنامه خواب در کودکان ترسو و نگران

https://cdn.kinsights.com/cache/60/48/604842255206bc9bfdceab0111f9db8c.jpg

برای اطلاعات تکمیلی و ثبت نام در کارگاه، با ما تماس بگیرید.