اگر به حوزه روانشناسی علاقه‌مند باشید احتمالاً تا به حال دست کم یک بار نام آرکتایپ یا کهن الگو را شنیده‌اید. کارل یونگ روانشناس سوئیسی بر مبنای مفهوم ناخودآگاه جمعی از آرکتایپ‌ها برای توصیف تیپهای مختلف شخصیت استفاده کرد. آرکتایپ‌ها صرف نظر از جذابیت ذاتی که به واسطه مبانی اسطوره ایشان دارند؛ از پایگاه علمی قدرتمندی نیز برخوردارند. مهم‌تر از همه، آرکتایپها در هنر، فرآیند رشد شخصی ارتقای حرفه‌ای و حتی برندسازی و برنامه‌های سازمانی و تجاری نیز جایگاه کاربردی خود را اثبات کردهاند.

یونگ معتقد بود که همه انسان‌ها صرف نظر از جنسیت‌شان دارای انرژی‌های مردانه و زنانه هستند. کهن‌الگوها یکی از پرطرفدارترین توصیفها برای دسته‌بندی اشکال مختلف انرژی‌های زنانه و مردانه هستند. اگرچه آرکتایپهای زنانه بیشتر در زنان و آرکتایپ‌های مردانه بیشتر در مردان دیده می‌شوند، شما از هر جنسیتی که باشید ممکن است بتوانید چند آرکتایپ متفاوت را در خودتان تشخیص دهید. نام‌های آرکتایپ‌ها از ایزدها و ایزدبانوهای یونان باستان گرفته شده و البته این خدایان در فرهنگ‌های گوناگون معادل‌هایی با روایت‌ها و ویژگی‌های مشابه دارند. در شکل زیر 15 آرکتایپ زنانه و مردانه نشان داده شده است.

برای کسب اطلاعات تکمیلی و ثبت نام در کارگاه، با ما تماس بگیرید.