کارگاه آموزشی: کودک خوش‌بین من – کودک بدبین من

والدین برای فرزندان‌شان آرزوهایی فراتر از بدن سالم دارند. ما خواهان آنیم که زندگی فرزندانمان از دوستی و عشق و اعمال والا آکنده باشد. دوست داریم که آنها به یادگیری علاقمند باشند. موفقیت از نظر بسیاری از والدین، این است که فرزندان‌شان به مقابله با سختی‌ها بپردازند و مشکل‌ها، آنان را از پرورش استعدادهای‌شان باز ندارد. والدین دوست دارند که زندگی فرزندان‌شان بهتر از زندگی خودشان باشد و این خواسته‌ای معقول است. به راستی رمز دست‌یابی والدین به این آرزو چیست؟ بدیهی است که والدین با تربیت صحیح خود، می‌توانند مقدمه‌های این آرزو را فراهم کنند. دکتر «مارتین سلیگمن» روانشناس نام آشنای معاصر است و در کتابی با عنوان «کودک خوش بین» معتقد است که شیوه رفتاری والدین با کودک‌شان، موفقیت یا عدم توفیق او را در آینده تعیین می‌کند و شیوه‌ی رفتاری والدین می‌تواند اعتماد، ابتکار عمل، اشتیاق و مهربانی را به فرزندان بیاموزد.

در این برنامه آموزشی شما والدین گرامی در رابطه با این موضوعات می‌توانید اطلاعات لازم را بدست آورید:

  • https://static.homeschoolacademy.com/wp-content/uploads/2019/04/Tips-for-Raising-an-Optimistic-Child.jpg درماندگی آموخته‌شده
  • عواقب بدبینی
  • خوش‌بینی چیست؟
  • سبک توضیحی یعنی چی؟
  • نحوه صحیح انتقاد از کودک
  • فرآیند تغییر ذهن منفی کودک

برای اطلاعات تکمیلی و ثبت نام در کارگاه، با ما تماس بگیرید.