یکی از مسائلی که سازمان‌ها و شرکت‌ها با آن روبرو هستند؛ ارتقای سطح تعلق سازمانی کارکنان و افزایش اثربخشی ایشان است و در این مسیر، روش‌های گوناگونی را اجرا می‌کنند. بر اساس تحقیقات جهانی موسسه CIPD، موثرترین روش افزایش اثربخشی و توانمندسازی، تمرکز بر ارتقای سطح شایستگی‌­های افراد از طریق به‌کارگیری روش‌های آموزشی و توسعه‌ای است.

روش‌های مختلفی نیز برای آموزش و یادگیری در دنیا وجود دارد که بر اساس گزارش موسسه CIPD، کوچینگ پس از OJT (آموزش حین کار) یکی از اثرگذارترین آنهاست.

تدوین و بازبینی مدل شایستگی

اقدام اولیه برای استقرار خدمات توسعه در سازمان به ویژه کوچینگ، طراحی و یا بازبینی مدل شایستگی است که بر اساس چهار سطح شایستگی استخراج می‌شود:

 

پس از آن نیز، سه سطح رفتار، ویژگی‌های شخصیتی و باورها و ذهنیت‌ها متناسب با شایستگی‌ها استخراج می‌شود.

ارزیابی شایستگی و توسعه فردی

شایستگی‌های استخراج شده به روش زیر ارزیابی می‌شود:

 

پس از ارزیابی شایستگی‌ها و ارائه گزارش بازخورد حضوری و کتبی به افراد، برنامه توسعه فردی و کوچینگ برای ارزیابی‌شوندگان ارائه می‌­شود.

 

توسعه رهبری سازمانی

در گزارشی که دلوییت در سال 2019 منتشر کرده است؛ نیازهای سازمان به شایستگی­‌های جدیدی در رهبران به دلیل افزایش عدم قطعیت و ابهام در محیط افزایش یافته است.

مدل (LTP: Leadership Transformation Platform) یا پلتفرم تحول رهبری، بر اساس نیازهای توسعه‌ای استخراج‌شده در مرحله ارزیابی شایستگی، روش‌­های توسعه‌ای متنوعی را برای بهبود رهبری سازمانی نشان می‌دهد.

کوچینگ مدیران

این مدل قابلیت بومی‌سازی متناسب با نیاز و شرایط سازمان‌ها را دارد و به صورت یکپارچه، اثربخشی اقدامات آموزش و یادگیری را در سازمان افزایش می‌دهد.

برای دریافت خدمات ویژه منابع انسانی با ما تماس بگیرید.