آتنا

آتنا ایزدبانوی جنگ و خرد آتنا ایزدبانوی جنگ و خرد، دختر خدای خدایان، زئوس و در حقیقت رویای تحقق یافته پدر است که زره‌پوش و کلاه‌خود به سر از سر او متولد می‌شود. آتنا گرچه دختر است، بیشتر تمایل دارد با پدر قدرتمند همانندسازی کند تا مادرش. او درست مانند پدرش قدرتمند، برونگرا و اهل عمل است. آتنا نه افسوس گذشته را می‌خورد و نه خیلی در اینجا و اکنون سیر می‌کند. او بیشتر اهل برنامه‌ریزی و آینده است. موقعیت‌های تصمیم‌گیری هرچند دشوار باشند آتنا معمولا می‌تواند تصمیمات روشن و قاطعی بگیرد. همانطور که گفتیم او اهل عمل است و کارها را به سرانجام می‌رساند. آتنا نگاهی عینی، دقیق و استدلالی دارد و هرگز به اندازه پرسفون آسیب‌پذیر نیست. آتنا به زبان مایرز بریگز ENTJ است. ویژگی‌های آتنایی در بیشتر زنان موفق و مشهور به وضوح دیده می‌شود. هدف‌مداری، تمرکز بالا، عاطفی نبودن و تفکر استراتژیک همه آنچه را که یک آتنا برای رسیدن به موفقیت و دستاوردهای بزرگ نیاز دارد؛ به او می‌دهد. اگر به دنبال موفقیت و شهرت هستید انرژی آتنای درونتان را بشناسید و تقویت کنید.

آرتمیس

آرتمیس ایزد بانوی شکار، در کنار آتنا، یک آرکتایپ قدرتمند زنانه دیگر است. آرتمیس ،کمان و نیزه به دست، خودش راهش را باز می‌کند و در این مسیر به هیچ مردی نیاز ندارد. او دامنی کوتاه به تن دارد تا نشان دهد مستقلانه فراتر از نقش‌ها و کلیشه‌های جنسیتی با اقتدار و پشتکار در مسیر هدف‌های روشن زندگی‌اش گام بر می دارد. آرتمیس برونگرا و منطقی است و علاقه چندانی به گشت و گذار در دنیاهای درونی مانند ادبیات عرفان و عشق ندارد. به همین دلیل برای او ازدواج، بچه‌داری و سایر تکالیف زنانه امور حاشیه‌ای محسوب می‌شوند و مایل نیست به خاطر این حواشی از اهدافش چشم بپوشد. آرتمیس‌ها هم مانند آتناها ENTJ و غیرعاطفی هستند اما میل زیادی به حمایت از افراد ضعیف و آسیب‌دیده دارند. جالب است که بدانید بیشتر NGOها را زنانی با ویژگی‌های آرتمیس تاسیس و اداره می‌کنند.

هستیا

هستیا هستیا ایزدبانوی معبد است. در روزگاری که روشن نگهداشتن آتش معبد به‌سادگی روشن نگه داشتن آتش شومینه و بخاری نبود؛ لازم بود این مسئولیت خطیر به کسی سپرده شود که چندان اهل جنب و جوش و تحرک نباشد و با تمرکز و دقت تمام از آتش مراقبت کند. هستیای IS مدیر مقدس خانواده است. آنچه هستیا را از محیط‌های اجتماعی و اقتصادی دور نگه می‌دارد درونگرایی بسیار زیاد اوست نه ناتوانی‌اش. آرامش و صبر در کنار قناعت کمک می‌کنند تا او بدون احساس نیاز به شغلی برجسته، جایگاه اجتماعی بالا و یا استقلال اقتصادی فارغ از هرگونه جاه‌طلبی در فضایی کوچک به کارش بپردازد. اگر پستی در سازمان‌تان خالی مانده که نیاز به تمرکز، آرامش و پایداری زیادی دارد، آنقدر که هیچ‌کس حوصله انجام آن را ندارد، با خیالی آسوده آن را به یک هستیا بسپارید. او در نهایت آرامش، صبر و تعهد این کار را به نتیجه می‌رساند.

ادامه مقاله و بخش دوم آرکتایپ‌های زنانه

تهیه کننده: آتنا سالاری، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

اشتراک گذاری: