اصطلاحات و تعاریف در تجزیه و تحلیل شغل پست Position: وظایف (duty) و کارها (task) که توسط یک شخص انجام می‌شود. در شرایطی ممکن است در سازمان پست‌هایی وجود داشته باشند که فردی متصدی آنها نباشد که اصطلاحا به آنها پست‌های خالی گفته می‌شود. در سازمان حداقل به تعداد افراد شاغل در سازمان پست وجود دارد.

شغل Job: مجموعه‌ای از پست‌ها هستند که وظایف و کارهای اصلی‌شان مثل هم است؛ اگر تمایز بارزی میان پست‌ها وجود نداشته باشد آنها در یک گروه قرار می‌گیرند. پس یک شغل مجموعه‌ای از وظایفی است که در یک سازمان یا یک واحد سازمانی انجام می‌شوند.

اصطلاحات و تعاریف در تجزیه و تحلیل شغل

حرفه Occupation: طبقه‌ای است از مشاغل تقریبا مشابه که در بسیاری از سازمان‌ها و حتی در صنایع مختلف وجود دارد. مثل وکیل، برنامه نویس کامپیوتر، مکانیک، باغبان.

خانواده شغلی Job Family: گروهی از مشاغل که به شکل خاصی مثل الگوهای قابل مشاهده در اهداف، رفتارها، یا ویژگی‌های شاغلین با هم شباهت دارند، مثل مشاغل اداری یا مشاغل فنی.

المان Element: کوچکترین جزء ممکن از یک فعالیت یا دسته‌‌ی گسترده‌ای از رفتارها یا کارهایی که به انجام می‌رسند است. المان ممکن است جزئی از یک حرکت، قسمتی از یک کار یا دسته رفتاری گسترده‌ای باشد. در خصوص این تعریف توافق اندکی وجود دارد.

کار Task: یک مرحله یا یک مولفه در عملکرد یک وظیفه Duty است. یک کار شروع و پایان مشخصی دارد و معمولا می‌تواند با عباراتی به صورت خلاصه شامل یک فعل و چند عبارت شرح داده شود.

وظیفه Duty: بخش نسبتاً بزرگی از کاری که در یک پست یا یک شغل به انجام می‌رسد است. وظیفه شامل چندین کار Task است که از نظر زمان، توالی، نتیجه یا هدف با هم ارتباط دارند. یک وظیفه‌ یا Duty اداری ممکن است مرتب کردن مکاتبات باشد؛ یک کار یا Task در مرتب کردن مکاتبات ممکن است شناسایی نامه‌هایی که اقدام فوری دارند باشد.

اصطلاحات و تعاریف در تجزیه و تحلیل شغل

سلسله مراتب اطلاعات در تجزیه و تحلیل شغل

برگرفته از کتاب راهنمای مدرک حرفه‌ای بین‌المللی منابع انسانی

جلد اول، استعدادیابی، تجزیه و تحلیل شغل

‏تهیه‌کننده: الهام هدایتی، کارشناس ارشد MBA

اشتراک گذاری: