و اما در مورد تله‌های زندگی
مفهوم تله‌های زندگی ‌می‌تواند به شما به خوبی کمک کند تا پی ببرید که چرا مشکلات‌تان در مسیر زندگی مدام تکرار شده است و حوادث تکراری در انتخاب شریک عاطفی، کار، رشته و … برایتان رخ داده است. در حقیقت تله‌ها به نحوی عمل می‌کند که تجارب فعلی بازآفرینی همان تجارب گذشته است و شما تکرار شدن رویدادهای زندگی را مشاهده می‌کنید بدون اینکه بتوانید آنها را تغییر دهید.

تله زندگی، اصطلاحی عامیانه است و واژه‌ای که متخصصان برای اشاره به تله زندگی به کار می‌برند طرح‌واره است که درواقع به باورهای عمیق و تزلزل‌ناپذیری اشاره دارد که در دوران کودکی درباره خود، دیگران و جهان اطراف در ذهن‌مان شکل گرفته‌اند. رها کردن این طرح‌واره‌ها مستلزم چشم‌پوشی از امنیتی است که در پناه آنها بدست ‌آورده‌ایم…
چند مورد از تله های شایع به شرح زیر هستند: •رها شدگی .
•بی اعتمادی، بدرفتاری .
•وابستگی .•آسیب‌پذیری ….

اشتراک گذاری: