جفری یانگ تو کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید این طوری توضیح می‌دهد که:
تله زندگی اصطلاحی عامیانه است و واژه‌ای که متخصصان برای اشاره به تله زندگی به کار می‌برند؛ طرحواره است. مفهوم طرحواره از روانشناسی شناختی نشات گرفته است. طرحواره را می‌توان این‌گونه تعریف کرد: باورهای عمیق و تزلزل‌ناپذیری که در دوران کودکی درباره خود، دیگران و جهان اطراف در ذهنمان شکل گرفته‌اند.
در واقع یانگ این طور میگه که: تله زندگی، الگو یا مضمونی است که در دوران کودکی شکل گرفته است و خودش را در طول زندگی به فرد تحمیل می‌کند…

رهایی از تله های زندگی

دوست دارید در مورد تله‌ها و طرحواره‌درمانی بیشتر بدانید؟
بچه‌های متیس تصمیم گرفتن در مورد هر موضوعی که نیاز روز روح ماست، برامون تولید محتوی کنند پس برامون از نیاز امروز روحتون بنویسید….

اشتراک گذاری: