مدیریت منابع انسانی در بحران

بحران یک رخداد غیرمنتظره که افراد، مایملک، تجهیزات و محیط شرکت را به صورت منفی تحت تاثیر قرار می‌دهد و از ارزش آنها می‌کاهد و یا موقعیتی است که شوکی بر تصمیم‌گیرندگان وارد می‌کند؛ تهدیدی برای اهداف دارای اولویت بالا ایجاد می‌کند و محدودکننده زمان برای پاسخ دادن است.

 

 

 

 

مدیریت منابع انسانی در بحران بحران اقتصادی نیز دوره مشخصی از تغییرات یا ناپایداری اجتماعی است که احساس ترس، اضطراب و خطر را در اعضای سازمان القا می‌کند. همچنین عکس‌العمل منفی سهامداران سازمانی را به همراه دارد که منجر به ایجاد تهدید بالقوه برای شرکت می‌شود. در تعریف دیگری، یک دوره از رکود اقتصادی است که با کم شدن میزان تولید، ناپایداری و بیکاری مواجه است. با توجه به طول آن، افزایش بی حد و حصر در بیکاری، افت در دسترسی به اعتبار، کاهش تولید و سرمایه‌گذاری، ورشکستگی‌های متعدد، کاهش حجم معاملات و تجارت، نوسانات بسیار متغیر ارزش پول و بحران و ورشکستگی برای بانک‌ها را در پی دارد.

مدیریت بحران شامل رفتارها و اقدامات شرکت‌ها و سازمان‌ها که آنها را برای آمادگی در برابر رخدادهای بزرگ محیطی به شیوه‌ای ایمن و موثر تجهیز می‌کند. همچنین شایستگی‌های مهارتی، احساسی و فکری افراد باید توسعه یابد تا فعالیت‌های شرکت به منظور حمایت از ذینفعان و منابع سازمانی اجرایی شود. مدیریت بحران شناسایی تهدیدها برای یک سازمان و ذینفعان آن و روش‌های استفاده شده توسط سازمان برای مقابله با این تهدیدات است. به دلیل غیر قابل پیش‌بینی بودن رویدادهای جهانی، سازمان‌ها باید بتوانند با پتانسیل تغییرات شدید در راه کسب و کار خود مقابله کنند. مدیریت بحران اغلب نیاز به تصمیم‌گیری در یک دوره زمانی کوتاه دارد.

مدیریت بحران سه بخش دارد:

فناورانه – ساختاری: طراحی سازمان به نحویکه پیامدهای ناشی از رویدادهای بحران را کاهش دهد و مدیریت و بهبود فرآیندها را در هنگام وقوع تسریع کند.

سیاسی – اجتماعی: تاثیر بر فرهنگ سازمانی (از بین رفتن یا شکستن معنای اجتماعی، مشروعیت و روابط اجتماعی اعضای سازمان)

روانشناختی: چگونگی درک بحران توسط همکاران، تاثیر استرس، ابهام نقش و ضعف ارتباطات شفاف، نقش احساسات در تصمیم‌گیری، مهارت‌های رهبری موردنیاز، تقویت انطباق عملکردی و افزایش آگاهی در مورد خطاها

تاثیر بحران بر منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی در بحران

آمار و ارقام جهانی در بحران

مدیریت منابع انسانی در بحران در 95% شرکت‌ها کاهش بودجه یا ثابت نگه داشتن آن در حوزه‌های توسعه و آموزش، آموزش‌های بیرونی، استفاده از مشاوران بیرونی، جذب و سیستم‌های منابع انسانی صورت گرفته است. نکته مهم این است که این کار بدون توجه به اینکه کاهش بودجه چه تاثیری روی عملکرد مالی شرکت خواهد داشت، صورت گرفته است. بر خلاف این اقدام، منابع انسانی نقش مهمی در مدیریت بحران دارد به نحویکه 88% مدیران ارشد باور دارند تغییر بودجه رابطه‌ای با ارتقای عملکرد مالی و یا بهبود شرایط مالی ندارد. همچنین در 58% شرکت‌هایی که استراتژی‌های خود را تغییر داده‌اند، مدیران عامل اذعان داشته‌اند که با توجه به طولانی بودن مشکلات مالی، اقدامات کوتاه مدت و کاهش بودجه منابع انسانی تاثیری بر عملکرد مالی شرکت نداشته است. آموزش ویژه مدیران عملیاتی برای بهبود مهارت‌های مدیریتی در زمان‌های چالش‌برانگیز در اولویت است.

اولویت‌های منابع انسانی

در نمودار زیر «مدیریت عملکرد»، «توسعه مدیریت و رهبری» و «ارتباطات و اشتیاق کارکنان» به عنوان اولویت‌های منابع انسانی در زمان بحران نمایش داده شده است.

مدیریت منابع انسانی در بحران

همچنین شکل زیر نشان میدهد که چه اقداماتی برای مدیریت بهینه منابع انسانی در زمان بحران بجز تعدیل نیرو باید صورت گیرد:

مدیریت منابع انسانی در بحران

 

نقش توسعه منابع انسانی در بحران

واحدهای توسعه منابع انسانی در زمان بحران، چهار نقش زیر را برعهده دارند:

مدیریت منابع انسانی در بحران

 

راهکارهای مدیریت منابع انسانی در زمان بحران

در زمان بحران لازم است اقدامات زیر پیش از تصمیم به تعدیل نیرو صورت گیرد:

مدیریت منابع انسانی در بحران

اشتراک گذاری: