دلایل کمال‌گرایی ریشه در نظام تربیتی فرد دارد و کودک زمانی به perfectionism یا کمال‌گرایی افراطی دچار می‌شود که والدین رفتارهای زیر را از خود نشان دهند:

  • والدین کودک را به‌صورت مشروط دوست دارند.
  • چرا کمال‌گرا می‌شوم والدین کودک را برای موفقیت‌ها و شکست‌ها مورد تشویق و تنبیه قرار می‌دهند و کودک احساس می‌کند تنها در هنگام موفقیت است که مورد توجه قرار می‌گیرد.
  • والدین کودک استانداردهای بالا را برایش تعیین می‌کنند.
  • والدین کمال‌گرایی که الگوی کودک هستند.
  • آمادگی ژنتیکی.

کمال‌گرایی خودش را در سنین 15 تا 18 سالگی نشان می‌دهد.

تهیه‌‌کننده: مژده پورحسین، کارشناس ارشد روانشناسی

اشتراک گذاری: