دیونوسوس

MBTI و اساطیرمردانMBTI و اساطیرمردان - دیونوسوس

آرکی‌تایپ دیونوسوس خدای مستی و شراب و میگساری، خدای عارف عمیق و فرهیخته از یک طرف و خدای سرگردان و بی رحم و قاتل و خودخواه از طرفی دیگر است.
در حالت عمیق او خدای آشتی با تضادها هم هست. آنیما و آنیموس در او به یک اندازه است بنابراین در عین اینکه هدف گذاری می کند و کاری انجام می‌دهد که به دستاوردی برسد، چیزی روحش را مثل خوره می‌خورد که به معنای زندگی‌اش نرسد.
مثل آقای حسین پناهی که نمی‌فهمیدیم دیوانه است یا عارف

 

 

هرمس

MBTI و اساطیرمردانMBTI و اساطیرمردان

آرکی‌تایپ هرمس خدای کلمه و پیام‌آوری، خدای ارواح و انتقال‌دهنده پیام‌ها و روابط اجتماعی است.
پسر زئوس است؛ همیشه در رفت و آمد بوده و پیام‌آور خدایان است.
او مثل آسانسور می‌تواند در لایه‌های مختلف روانی حرکت کند و مثلا از تهِ خنده به تهِ افسردگی بیاید.
خدایان دیگر را هم نجات می‌دهد مثلا آرس را از زندان نجات می‌دهد یا آفرودیت را در مسابقه زیبایی پیروز می‌کند.
اگر هرمس در ما پایین باشد به آدم‌های دنباله‌رو تبدیل می‌شویم. هرمس ما را برای تغییر و رشد آماده می‌کند و روش حلِ خلاقانه مسائل را به ما می‌آموزد.

هادس

MBTI و اساطیرمردان

MBTI و اساطیرمردان -هادس

هادس، نام فرمانروای دنیای زیرین و همچنین نام خود دنیای زیرین است. هادس در جهان زیرین، در قلمرو مرگ حکومت می‌کرد. رومیان او را با نام پلوتو می‌شناسند. در افسانه‌های یونانی، هادس دومین فرزند کرونوس و رئا و برادر بزرگتر زئوس و پوزیدون است.
بیشتر فلاسفه و عرفا کهن‌الگو هادس بالایی دارند‪.‬نماد کهن‌الگوی هادس غم، غصه، سوگ و تنهایی است. هادس انزواطلب و گاهی از دنیا بریده است‪

 

 

 

زئوسزئوس

بر فراز کوهستان‌ها، زئوس درحال سرپا نگه داشتن سرزمین و قلعه‌اش است.
به پایین و اطرافش نگاه می‌کند تا مطمئن شود همه چیز در نظم کامل است. نگاه مراقب او در هر جا احساس می‌شود. او آسمان را با تصویر خود درخشان می‌کند و به دیگران فرمان می‌دهد که به او احترام بگذارند‌.
زنان زیبا هیچ شانسی برای نه گفتن به زئوس ندارند چرا که معشوق قدرتمند و آب زیرکاهی است که روی واقعی خود را به آنها نشان می‌دهد.
او می‌تواند یک لحظه بهترین دوست تو و لحظه‌ای بعد بدترین دشمن تو باشد.
همسرش هرا تنها کسی است که می‌تواند به زئوس، خدای خدایان دستور بدهد به خاطر اینکه هرا قدرت این را دارد که زندگی‌اش را به یک کابوس متحرک تبدیل کند.

پوزیدونپوزیدون

شخصیت پوزیدون خدای احساسات و خدای دریاهاست. دریا یک زمانی آرام است و در زمان دیگری خروشان است. دنیای عواطف و احساسات مانند دریایی است که قابل پیش‌بینی نیست. نماد شخصیت پوزیدون حیوان اسب است چون زیبا و نجیب و در عین حال وحشی است. هر احساساتی که آرام آرام بدن را به لرزش بیاندازد، تجربه پوزیدون است. طبیعت آرکی‌تایپ پوزیدونی در حال سرکشی است و شخصیت پوزیدون با موج‌های هیجان و غریزه به سراغ ما می‌آید.
✅خدای احساس هستند ولی در عین حال می‌توانند ویران‌کننده باشند
✅احساسات در درون ما به ما کمک می‌کند که بتوانیم با علایق و دوست‌داشتن‌هایمان در ارتباط باشیم
✅کاری را که دوست دارد؛ انجام می‌دهد و با عمق احساساتش در ارتباط است
✅ اگر ما با پوزیدون در درونمان آشتی کنیم باعث می‌شود شور و سرمستی بیشتری داشته باشیم و با عمق وجود خودمان در ارتباط باشیم و به بایدها نبایدها زیاد اهمیت ندهیم

آپولوآپولو

آرکیتایپ آپولو خدای خورشید و قانون‌گذاری و نظم و هدفمندی در زندگی است. شخصیت آپولوها سه چیز را خوب می‌فهمند
✅ سنجش
✅ اندازه‌گیری
✅برنامه‌ریزی
یکی از فرق‌های جوامع توسعه‌یافته و نیافته، بروز آرکی‌تایپ آپولو در آن جامعه است. جوامع توسعه‌یافته از طریق پیش‌بینی و آموزش رشد کرده اما جامعه‌های توسعه‌نیافته بعد از بحران‌ها رشد و تغییر می‌کنند.
برای شخصیت آپولوها، قانون در اولویت است. معدن شخصیت آپولوها در ژاپن است که قانونمند و منظم هستند. در کشور ما برعکس، حل مساله از قانون مهم‌تر است و تقویت آپولو در جامعه ایرانی می‌تواند به قانون‌مداری و قانون‌پذیری کمک کند

هفائستوس  هفائستوس

آرکی‌تایپ هفائستوس، خدای آتش، فلز، آهنگری و‎ صنایع دستی است. او خدای اختراع است و بزرگ‌ترین ‎مشخصه او درونگرایی است.
شخصیت هفائستوس نماد خواست انسان برای ساخت و خلق چیزهای تازه است و خدای خلاقیت در ساخت هم هست. او فرزند پنهانی زئوس است و وقتی به دنیا آمد هِرا او را از کوه به پایین پرتاب کرد.
در شخصیت وی، زخم مهم است و در حقیقت درک زخم‌ها و پذیرش توسط این کهن‌الگو صورت می‌گیرد.
در اسطوره هم وقتی به دنیا آمد؛ پاهایش شبیه گرز بود که از کوه المپ پایین می‌افتد و لنگ می‌شود؛ زخمی که تا پایان عمر همراه اوست.

 آرس

همه‌ خدایان برفراز کوه‌ها جاگیر شده و جنگ را تماشا می‌کنند. همه به‌غیر از آرس.
او درحالی که سر تا پا زره‌پوش است به جنگجویان ملحق می‌شود تا عطشش برای ریختن خون را برطرف کند، نه برای اینکه قهرمان میدان جنگ شود. هر نوع فعالیت بدنی باعث لذت آرس می‌شود، تا جایی که از نفس بیفتد.
آرس به‌عنوان محافظ اقوام و خانواده‌ها شناخته شده، اما هر دلیلی که باعث به وجود آمدن یک زد و خورد پر سر و صدا باشد، برای او دلیل بسیار خوبی است!

 

اشتراک گذاری: