توضیحات

در کتاب آرامش مالی به‌صورت مرحله به مرحله با هوش مالی آشنا می‌شوید. آموزه‌های آرامش مالی در این کتاب همچون قطب‌نما به شما کمک می‌کند تا ببینید در مسایل مالی اکنون کجا هستید؟