توضیحات

برخلاف نظر عموم، بازنشستگی یک عدد سنی نیست بلکه یک عدد مالی است. ما می‌توانیم برای بازنشستگی در هر سنی که آرزو داریم برنامه‌ریزی کنیم. بدیهی است چگونگی هدف‌گذاری و جلوگیری از اتلاف منابع نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و داشتن چشم‌انداز مناسب برای رویاپردازی زمان بازنشستگی دارد. این کتاب براساس تجربیات سالیان طولانی کریس هوگان و افراد برجسته‌ای به رشته تحریر درآمده که در این راه تلاش فراوان و خستگی‌ناپذیری داشته‌اند.