توضیحات

«رهبرآفرینی» اثری متمایز از مدیر، نویسنده و رهبرآفرین برجسته و توانا «دیو رمزی» است که یک راهنمای عملی گام‌به‌گام را برای ایجاد و گسترش یک کسب‌وکار رؤیایی در اختیار شما قرار می‌دهد؛ از زندگی‌کردن با رؤیاها، چشم‌اندازها و اهداف برای شروع کار تا تفویض مسئولیت به دیگران برای پیشرفت و گسترش کسب‌وکار و درنهایت ساختن یک کسب‌وکار باشکوه و رؤیایی.

برای امتیاز دهی به این پست کلیک کنید!