توضیحات

امروزه با وجود اینکه مردم اطلاعات زیادی دریافت می‌کنند ولی نمی‌توانند به‌طور واقعی از آنچه یاد می‌گیرند، استفاده کنند. شکاف عمیقی بین دانسته‌های مردم و آنچه انجام می‌دهند، وجود دارد. یک دلیل بسیار مهم «انباشت اطلاعات» است، یعنی از حجم زیادی از دانسته‌ها رنج می‌برند. این تله‌ای است که همه در آن می‌افتند.«عمل به دانسته‌ها» اثری ماندگار از نویسندة شهیر «کن بلانچارد» و دو مدیر و مربی برجسته دیگر است که در قالب داستان به بررسی علل شکاف بین دانسته‌های افراد و سطح عملکرد آن‌ها می‌پردازد و راهکارهای کاربردی و ساده‌ای برای آن ارائه می‌دهد.