توضیحات

اصول و قوانین «پول و دگرگونی» به شما می‌گوید: این شما هستید که می‌توانید آینده‌تان را بسازید.  اگر اکنون بتوانید با یکسری اصول صحیح، روش درستی را در زندگی خود پیش بگیرید، در آینده نیز قادر خواهید بود از مزایا و فرصت‌های شگفت‌انگیزی برخوردار شوید. پس «اگر اکنون بتوانید مثل هیچ کس زندگی کنید، در آینده نیز از زندگی بسیار متفاوتی برخوردار خواهید بود که موجب حیرت دیگران خواهد شد.» این کتاب یک نظریه نیست، بلکه یک برنامة کاملاً عملی است که تحت هر شرایطی نتیجه‌بخش می‌باشد.