توضیحات

انگیزه‌سازی و افزایش تعهد کارکنان شرکت‌ها می‌تواند به افزایش بهره‌وری و سودآوری آنها منجر شود. سازمان گالوپ، بیش از ده سال به بررسی این موضوع پرداخت که شرکت‌ها چگونه کارکنان خود را مدیریت می‌کنند. در نهایت 12 اصل اساسی برای افزایش بهره‌وری شرکت‌ها شناسایی شد که از آن‌ها می‌توان به‌عنوان بندهای مهم برای ایجاد قراردادهای کاری میان کارکنان و کارفرمایان بهره برد.کتاب «12 اصل مدیریت فوق‌العاده» به تفصیل، این 12 اصل را با ذکر یک داستان واقعی برای هر اصل، توضیح داده است؛ توضیحاتی که در نهایت در یک جمله خلاصه می‌شود: «اگر مدیران در رفتارهای خود با کارکنان این اصول دوازده‌گانه را رعایت کنند، آن‌گاه کارکنان نیز با تمام توان خود می‌کوشند تا انتظارات سازمان را تأمین کنند».